ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Κάτοχος διπλώματος Higher Λογιστικής
 • Εργασιακή πείρα με παρόμοια προσόντα πέραν των 5 ετών
 • Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογιστικών προγραμμάτων
 • Δυναμικό και δραστήριο άτομο με οργανωτικές ικανότητες
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων
 • Πληρωμές προμηθευτών
 • Συμφιλιώσεις λογαριασμών
 • Διεκπεραίωση εγγραφών εκτελωνίσεων και ετοιμασία κοστολογήσεων
 • Τήρηση μισθολογίου
 • Διεκπεραίωση άλλων καθημερινών εργασιών λογιστηρίου

 ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

Προσφέρεται ένα ελκυστικό πακέτο απολαβών

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/νες να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη Διεύθυνση:

ACM CHRISTOFIDES LTD
Τ.Κ. 12697  2251 ΛΑΤΣΙΑ
Τηλ.: 22679000, Φαξ: 22676300
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@acm.com.cy

Ολες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού

© 2020 ACM Christofides Ltd, Cyprus. All rights reserved. Designed and Developed by mmVirtual